Đắk Lắk: Thay đổi vị trí đặt trạm cân chặn xe quá tải

30/08/2014 18:41

Thực hiện tuần tra kiểm soát (TTKS) theo chiều sâu và chiều rộng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, điều hành kinh doanh vận tải... 

Làng làm “áo giáp” che trời

Áo tơi trong sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên chẳng phải áo mưa mà ngày nay chúng ta vẫn mặc, mà đó là một loại “áo giáp” che trời.