Đặng Quang Vinh: Số phận do mình quyết định

11/11/2014 06:33

Mỗi vụ TNGT đi qua đều để lại những nỗi đau và những gánh nặng về cả tinh thần, vật chất khó gì bù đắp được cho những người trong cuộc.