Đánh giá thực hiện dự án đảm bảo ATGT giữa đường bộ và đường sắt

15/11/2014 16:31

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ GTVT báo cáo đánh giá cụ thể về tình hình thực hiện Dự án xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông giữa đường bộ và đường sắt...

Đánh giá thực hiện dự án đảm bảo ATGT giữa đường bộ và đường sắt 1

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đảm bảo ATGT giữa đường bộ và đường sắt được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 3313/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008. Mục tiêu của dự án là đảm bảo ATGT tại các vị trí đường bộ song song liền kề với đường sắt.

Quy mô xây dựng 283,8 km rào tôn lượn sóng tại các đoạn đường sắt song song liền kề với một số tuyến quốc lộ, với tổng mức đồng tư 881 tỷ đồng.

M.T