Đầu tư xóa điểm đen trên QL6

31/05/2017 18:01

QL6 hoàn thành đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả lớn trong phát triển kinh tế và đảm bảo ATGT.

Trần Duy