Đầy rẫy ổ gà trên QL1 qua Phú Yên: Nhà thầu lờ trách nhiệm?

26/11/2014 17:37

Mặt đường ổ voi, sống trâu, thiếu biển báo, cọc tiêu cảnh giới… là thực trạng mất ATGT tại dự án mở rộng QL1 qua Phú Yên.