Để xe chở quá tải sẽ cách chức người đứng đầu

15/08/2014 17:24

Sẽ cách chức người đứng đầu tổ chức dung túng, xếp hàng lên xe quá tải trọng. Bộ GTVT sẽ làm việc với các địa phương để làm nghiêm ngay từ đầu nguồn hàng, từ cảng biển, Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo tại cuộc họp chiều 15/8.