Đề xuất kiểm soát đặc biệt loại xe "hổ vồ"

21/05/2014 13:20

Cục Đăng kiểm VN vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT ban hành quy định kiểm soát đặc biệt đối với loại xe tải tự đổ do Trung Quốc sản xuất ...

Cục Đăng kiểm VN vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT ban hành quy định kiểm soát đặc biệt đối với loại xe tải tự đổ do Trung Quốc sản xuất, có kích thước thùng hàng lớn và được nhập khẩu vào nội địa trước ngày 1/10/2012 - ngày Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT (Quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc tải tự đổ, ô tô xi-téc, rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc xi-téc tham gia giao thông đường bộ) có hiệu lực.

Đề xuất kiểm soát đặc biệt loại xe "hổ vồ"

Cục Đăng kiểm VN đề nghị: Loại xe trên nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, lực lượng TTGT các địa phương sẽ báo cáo qua phần mềm tin học của các trạm cân tải trọng về Tổng cục Đường bộ VN. Định kỳ hàng tháng, Tổng cục Đường bộ VN sẽ chốt danh sách và chuyển thông tin qua mạng đến Cục Đăng kiểm VN. Trên cơ sở đó, Cục Đăng kiểm VN cảnh báo toàn hệ thống đăng kiểm về việc không tiếp nhận đăng kiểm các xe trên nếu chưa được cải tạo thành, thùng xe cho phù hợp với kích thước đã được quy định tại Thông tư 32/2012/TT- BGTVT.


Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, loại xe trên có 3 - 4 trục và thường được giới lái xe, chủ xe gọi là xe “hổ vồ” và chủ yếu chở vật liệu xây dựng, hàng rời. Theo quy định tại Thông tư 32, chiều cao thùng xe chỉ khoảng 0,5m, nhưng thực tế ở nhiều địa phương đều có các đoàn xe này với chiều cao thùng 1-1,5m và thuộc nhóm có tỷ lệ cao về vi phạm chở quá tải trọng cho phép.

Huy Lộc