Di chuyển Trạm kiểm tra tải trọng lưu động ra QL1A

25/12/2015 14:59

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu di chuyển Trạm KTTTX lưu động từ đường Nghi Sơn – Bãi Trành ra QL1A.

Di chuyển Trạm kiểm tra tải trọng lưu động ra QL1A 1
Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đặt tại tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành sẽ di chuyển ra Km 286+300 QL1A

Theo đó, sau khi xem xét nội dung đề xuất của Sở GTVT Thanh Hóa, ngày 16/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho di chuyển Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động từ Km 9+00 đường Nghi Sơn – Bãi Trành (thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về tại Km 286+300 QL1A (phía Bắc của TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Trạm kiểm soát tải trọng xe phối hợp chặt chẽ với UBND TX Bỉm Sơn và Trạm thu phí BOT đóng trên địa bàn TX Bỉm Sơn thực hiện tốt công tác kiểm soát tải trọng xe.

Được biết, trước đó, thực hiện Công văn số 6555/TCĐBVN-ATGT ngày 10/12/2014 của Tổng cục ĐBVN về việc xác định vị trí đặt Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động phù hợp để tăng hiệu quả kiểm soát tải trọng xe, vào ngày 5/1/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 22/UBND-CN đồng ý di chuyển Trạm kiểm tra tải trọng xe từ QL1A về tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành.

Như vậy, đây là lần thứ 2, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động ở Thanh Hóa được di chuyển 2 lần. Việc di chuyển Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động nói trên nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

P.Tuấn