Di dời hàng chục đăng đáy, bè cá lấn chiếm luồng hàng hải trên sông Thị Vải

20/03/2021 17:12

Hàng chục đăng đáy, bè cá vi phạm luồng đã được giải tỏa để đảm bảo an toàn hàng hải trên sông Thị Vải đoạn qua Đồng Nai.

Di dời hàng chục đăng đáy, bè cá lấn chiếm luồng hàng hải trên sông Thị Vải 1

Một đăng, đáy cá đã được di dời vào sát mé sông Thị Vải.

Ngày 20/3, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai cho biết, từ năm 2020 đến nay để đảm bảo an toàn hàng hải, Cảng vụ đã phối hợp với địa phương kiểm tra xử lý hàng chục trường hợp các hộ đăng đáy đánh bắt cá, nuôi trồng thủy hải sản nằm trong khu vực luồng hàng hải trên sông Thị Vải.

Đại diện Cảng vụ hàng hải Đồng Nai cho biết, tuyến luồng hàng hải do cảng vụ quản lý dài khoảng 8,8km. Trong đó khoảng 3km thượng nguồn là khu neo đậu, tránh trú bão nhưng thường xuất hiện tình trạng các hộ dân từ nơi khác đến nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Qua các đợt kiểm tra, các hộ dân đều không có giấy phép hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản theo quy định.

Cụ thể tính đến tháng 8/2020 đến nay đã phát hiện và lập biên bản làm việc với 17 chủ hộ bè cá và 7 hộ hoạt động đăng đáy, nuôi trồng khai thác thủy sản trong khu vực neo đậu tàu thuyền trên tuyến sông Thị Vải.

Ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai cho biết, để chấn chỉnh việc vi phạm luồng hàng hải do hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, Cảng vụ đã phối hợp địa phương tổ chức nhiều đợt kiểm tra trên tuyến luồng. Bên cạnh việc xử phạt, địa phương đã tuyên truyền vận động các hộ dân di dời về nơi đã quy hoạch nuôi trồng thủy sản đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Sở GTVT Đồng Nai, năm 2018 tinh đã có quyết định phê duyệt quy hoạch khu tập trung nuôi trồng thủy sản. Do vậy khi phát hiện các hộ dân có hoạt động đăng đáy, nuôi trồng thủy sản trái phép, sau khi vận động nếu các hộ dân không chấp hành, UBND các huyện sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Vĩnh Phú