Đi lại trên các tuyến quốc lộ phía Bắc đã an toàn hơn

16/06/2014 13:24

Dự án tăng cường ATGT cho các tuyến quốc lộ phía Bắc vốn vay JICA được triển khai với mục tiêu giảm thiểu số vụ TNGT, hạn chế thiệt hại do TNGT gây ra, góp phần cải thiện môi trường sống...