Điều chỉnh các tuyến xe buýt phục vụ cầu Rồng phun lửa, phun nước

02/01/2020 18:22

Đà Nẵng thực hiện điều chỉnh một số nốt tuyến xe buýt nhằm phục vụ cầu Rồng phun lửa, phun nước và tuyến 1 chiều Trưng Nữ Vương.

Điều chỉnh các tuyến xe buýt phục vụ cầu Rồng phun lửa, phun nước 1
Một số nốt tuyến xe buýt được điều chỉnh nhằm phục vụ cầu Rồng phun lửa phun nước và tuyến 1 chiều đường Trưng Nữ Vương

Chiều 2/1, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng cho biết, để ngăn đường phục vụ cầu Rồng phun lửa, phun nước và tổ chức lưu thông 1 chiều đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến Nguyễn Thiện Thuật), Sở GTVT thành phố Đà Nẵng đã triển khai điều chỉnh một phần lộ trình các tuyến buýt số 05, TMF, R15, R16 để đi theo hướng cầu Trần Thị Lý vào các nốt giờ cuối ngày Thứ 7 và Chủ nhật và điều chỉnh một phần lộ trình tuyến xe buýt R17A, tuyến buýt 01 do tổ chức lưu thông 1 chiều đường Trưng Nữ Vương.

Cụ thể, đối với việc điều chỉnh một phần lộ trình các tuyến buýt số 05, TMF, R15, R16 để đi theo hướng cầu Trần Thị Lý vào các nốt giờ cuối ngày Thứ 7 và Chủ nhật thời gian bắt đầu từ ngày 1/1/2020.

Trong đó, tuyến số 05, gồm 6 nốt giờ tối (chiều đi, gồm: 4 nốt giờ 20h00, 20h20, 20h40, 21h00; chiều về, gồm: 2 nốt giờ 20h40, 21h00).

Tuyến R15, gồm 8 nốt giờ tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần (chiều đi: 4 nốt giờ 20h00, 20h20, 20h40, 21h00; chiều về gồm 4 nốt giờ 20h00, 20h20, 20h40, 21h00).

Tuyến TMF, gồm 5 nốt giờ tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần: chiều đi: 3 nốt giờ 20h20, 20h40, 21h00; chiều về: 2 nốt giờ 20h40, 21h00.

Tuyến R16, gồm 8 nốt giờ tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần: chiều đi: 4 nốt giờ 20h00, 20h20, 20h40, 21h00; chiều về: 4 nốt giờ 20h00, 20h20, 20h40, 21h00.

Còn đối với việc điều chỉnh một phần lộ trình tuyến xe buýt R17A (Cảng Sông Hàn - TTHC huyện Hòa Vang), tuyến xe buýt số 01 (Đà Nẵng – Hội An) do tổ chức lưu thông 1 chiều đường Trưng Nữ Vương sẽ được áp dụng vào ngày 21/1/2020. Cụ thể, về lộ trình chiều đi được giữ nguyên lộ trình hiện trạng. Tuy nhiên lộ trình chiều về sẽ thay đổi.

Trong đó, đối với tuyến xe buýt R17A sẽ đi theo lộ trình… Núi Thành - Phan Thành Tài - đường 2/9 – Bạch Đằng …Và tuyến xe buýt số 01 sẽ đi theo lộ trình … cầu Trần Thị Lý - đường 2/9 - Bạch Đằng…

Đại Khải