Đình chỉ 3 đăng kiểm viên bị phát hiện vi phạm

05/06/2015 18:52

Ba đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm 6103D (Bình Dương) vừa bị đình chỉ chức danh từ 1 - 3 tháng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về việc xử lý sai phạm của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6103D, tại tỉnh Bình Dương.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ngày 22/5, Đội kiểm tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức kiểm tra thực hành cho lớp đăng kiểm viên xe cơ giới tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5007V.

Để phục vụ kiểm tra, Trung tâm đào tạo đã thuê một số xe ô tô, trong đó có xe tải BKS 54-9583. Khi tiến hành cho các học viên kiểm tra, các học viên và các chuyên viên của Cục đã phát hiện xe BKS 54N-9583 có nhiều hạng mục không đạt yêu cầu mặc dù chiếc xe này mới được Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6103D Bình Dương kiểm định, cấp Giấy chứng nhận ngày 15/5/2015.  

Theo đánh giá của các chuyên viên Cục Đăng kiểm Việt Nam, những hạng mục không đạt này không thể hư hỏng trong thời gian ngắn sử dụng được. Các đăng kiểm viên kiểm tra xe BKS 54-9583 của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6103D Bình Dương đã vi phạm vào khoản 3, 4 Điều 9 của Thông tư 42/2012/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm.

Đánh giá vi phạm của các đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6103D Bình Dương do đã vi phạm nhưng không thành khẩn nhận lỗi, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đình chỉ chức danh đăng kiểm viên 1 tháng đối với các ông: Bùi Tấn Bình và Phạm Đức Minh. Đình chỉ chức danh đăng kiểm viên 3 tháng đối với ông Nguyễn Mạnh Tường.

Theo Cục Đăng kiểm, hiện tại, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6103D Bình Dương có 9 đăng kiểm viên, đang hoạt động với 2 dây chuyền kiểm định. Do 3 đăng kiểm viên bị đình chỉ, Trung tâm thiếu đăng kiểm viên nên Cục chỉ cho phép Trung tâm hoạt động 1 dây chuyền đến khi bổ sung đủ nhân lực theo quy định

Trần Duy