Đình chỉ công tác 15 ngày Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung

12/07/2014 10:08

Cục Hàng không VN quyết định thu hồi giấy phép và chứng chỉ của kíp trưởng kíp trực Phan Nho Quang; không làm thủ tục đề nghị và kiểm tra cấp giấy phép cho KSVKL thực tập Trương Nguyễn Quỳnh Anh.

Cục Hàng không VN quyết định thu hồi giấy phép và chứng chỉ của kíp trưởng kíp trực Phan Nho Quang; không làm thủ tục đề nghị và kiểm tra cấp giấy phép cho KSVKL thực tập Trương Nguyễn Quỳnh Anh.

Đình chỉ công tác 15 ngày giám đốc công ty quản lý bay miền trung
 

Cục Hàng không VN đã có kết quả điều tra sự cố kiểm soát viên không lưu (KSVKL) cấp huấn lệnh cho tàu bay của Jetstar Pacific (JPA) cất cánh khi tàu bay của Vietnam Airlines (VNA) chưa thoát ly khỏi đường cất hạ cánh (CHC) tại Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Đà Nẵng ngày 27/6.

Kết quả điều tra cho thấy, trước khi cấp huấn lệnh cho tàu bay JPA cất cánh, KSVKL không quan sát đường CHC có tàu bay VNA chưa thoát ly khỏi đường CHC.

Nhằm ngăn ngừa các sự cố, kịp thời khắc phục các thiếu sót và hạn chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động bay, đồng thời duy trì điều hòa và hiệu quả luồng không lưu, ngày 11/7, Cục Hàng không VN đã ban hành Chỉ thị yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, duy trì ca kíp trực tại các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu.

Ngoài ra, KSVKL điều hành 2 tàu bay nêu trên không có giấy phép và năng định nhân viên không lưu (đang thực tập). Bên cạnh đó, kíp trực Đài kiểm soát tại sân bay Đà Nẵng bố trí thiếu người so với quy định.  

Cục Hàng không VN đánh giá đây là sự cố uy hiếp an toàn hoạt động bay nghiêm trọng. Do đó, Cục đã quyết định thu hồi giấy phép và chứng chỉ của kíp trưởng kíp trực Phan Nho Quang; không làm thủ tục đề nghị và kiểm tra cấp giấy phép cho KSVKL thực tập Trương Nguyễn Quỳnh Anh trong phạm vi tối thiểu 1 năm kể từ ngày xảy ra sự cố để tiếp tục huấn luyện thêm.

Ngoài ra, Cục Hàng không VN yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay VN đình chỉ công việc đối với Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung trong vòng 15 ngày để thực hiện việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm; kiểm điểm và xử lý trách nhiệm Phó Giám đốc phụ trách công tác không lưu và Phó Giám đốc trực ngày 27/6 của Công ty Quản lý bay miền Trung.

Cục Hàng không VN cũng đã kiến nghị Bộ GTVT xem xét kỷ luật đối với cán bộ lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay VN liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu đã để xảy ra các vi phạm tại đơn vị thuộc quyền quản lý.

Để không xảy ra trường hợp tương tự, Cục Hàng không VN yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay VN rút kinh nghiệm về sự cố nêu trên và phổ biến làm bài học kinh nghiệm cho toàn bộ lực lượng KSVKL; chấn chỉnh ngay tình trạng bố trí, quản lý ca trực đảm bảo theo đúng quy định và tài liệu hướng dẫn khai thác của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, tuyệt đối không để KSVKL thực tập trực tiếp làm nhiệm vụ điều hành bay, hiệp đồng điều hành bay…

Trong thời gian tới, Cục Hàng không VN sẽ rà soát lại số lượng và chất lượng đội ngũ KSVKL; đề xuất bổ sung hướng dẫn về yêu cầu, điều kiện và trình tự liên quan đến việc thực tập của KSVKL và việc kiểm tra cấp giấy phép, năng định điều hành bay; hoàn thành trước tháng 9/2014.

T.Phương