Đò ngang Hà Nội vẫn “trắng” áo phao

29/03/2017 13:06

Trên nhiều chuyến đò, tìm mỏi mắt cũng không thấy bất cứ một chiếc áo phao nào.

Hồng Quý - Thanh Thúy