Doanh nghiệp có hàng đi đường thủy lại lo tắc luồng mùa cạn

24/09/2014 18:51

Doanh nghiệp đầu tư cảng bến, phương tiện vận chuyển hàng tuyến sông Hồng, sông Lô đang như ngồi trên đống lửa bởi tình trạng ùn tắc giao thông trong mùa cạn.