Doanh nghiệp mỗi năm tổ chức ít nhất 2 buổi truyền thông ATGT

07/02/2017 16:19

Ông Lê Phương Huy, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Bình cho biết, thực hiện Đề án đảm bảo TTATGT trên địa bàn...

Doanh nghiệp mỗi năm tổ chức ít nhất 2 buổi truyền thông ATGT 1

Theo đề án đảm bảo ATGT tới năm 2020, Thái Bình sẽ tỏ chức hội thi ATGT trong các trường học hàng năm

Ông Lê Phương Huy, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Bình cho biết, thực hiện Đề án đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT thời gian tới sẽ được đổi mới, nâng cao hiệu quả.

Các huyện và thành phố sẽ thành lập các tổ tham mưu tuyên truyền ATGT. Tại các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy sẽ xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên đầy đủ về số lượng, chất lượng. Đặc biệt, yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp hàng năm tổ chức ít nhất 2 buổi truyền thông về ATGT cho cán bộ, công nhân, người lao động.

Để công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT đạt hiệu quả, Ban ATGT tỉnh và các cơ quan chức năng sẽ phân loại đối tượng tuyên truyền (cán bộ, công nhân, học sinh...) để có hình thức, nội dung hợp lý, đảm bảo dễ nhớ, dễ đọc, dễ hiểu, ưu tiên sử dụng hình ảnh, video sinh động, thực tế. Từ nay đến năm 2020, sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho các hộ dân sinh sống hai bên đường, nhất là ở các tuyến đường có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao, các hộ kinh doanh buôn bán ở các tuyến phố.

Hàng ngày, các địa phương sẽ sử dụng hệ thống loa phát thanh tại xã, phường, thị trấn để tuyên truyền ATGT vào sáng và chiều tối; Nêu công khai, rộng rãi các trường hợp vi phạm trên hệ thống loa phát thanh nơi người vi phạm sinh sống.

Ngành GD&ĐT thực hiện đưa nội dung giáo dục pháp luật ATGT là nội dung bắt buộc trong môn Giáo dục công dân, sau học có kiểm tra, phân loại, đánh giá. Quy định hàng năm các trường bố trí 2 buổi tuyên truyền ngoại khóa về ATGT, duy trì Hội thi ATGT trong các cấp học, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và có tính lan tỏa.

“Để công tác chỉ đạo ATGT được quán triệt xuyên suốt, sâu rộng, UBND tỉnh kiến nghị Tỉnh ủy chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền pháp luật TTATGT vào nội dung sinh hoạt Đảng hàng tháng; Đưa nội dung ATGT là một trong những nội dung kiểm tra công tác Đảng tại các địa phương”, ông Huy cho biết.

Hải Quỳnh