Doanh nghiệp tố thanh tra ép xe đúng tải thành xe quá tải

06/09/2014 11:51

Thanh tra giao thông tỉnh Đắk Lắk đã dùng đến 2 cân tay để ép doanh nghiệp nhận chở quá tải đến hơn 10 tấn/xe. Doanh nghiệp quá bức xúc chìa giấy xuất kho đủ tải, xin đi cân đối chứng cũng không được chấp nhận.