Đóng mới 3 tàu tìm kiếm cứu nạn loại lớn

31/12/2015 14:19

Năm 2016 sẽ trình Chính phủ bố trí vốn đóng mới 3 tàu tìm kiếm cứu nạn hoạt động ngoài tầm 250 hải lý.

Đóng mới 3 tàu tìm kiếm cứu nạn loại lớn 1
Hiện Lực lượng TKCN Hàng hải chỉ có tàu SAR 412 có thể hoạt động tới tầm 250 hải lý, toàn bộ các vụ TKCN tại khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam do tàu SAR 412 thực hiện

Theo Cục Hàng hải VN, nhằm thực hiện nhiệm vụ của Đề án đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trên biển, Cục đã báo cáo với Bộ GTVT, đề nghị xem xét trình Chính phủ cho đóng mới thêm 3 tàu TKCN loại  lớn hơn 47m có khả năng hoạt động dài ngày tại các vùng biển xa ngoài 250 hải lý. 1 trong số 3 tàu này đã được Cục Hàng hải VN hoàn thành Đề án báo cáo Bộ GTVT, để trình Chính phủ cho bố trí vốn triển khai trong năm 2016.

Ông Đỗ Hồng Thái, Phó cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết, việc bổ sung thêm tàu cho lực lượng TKCN Hàng hải là rất cần thiết. Việt Nam đã tham gia Công ước TKCN trên biển SAR 1979. Với bờ biển dài trên 3.200km, diện tích vùng TKCN rất lớn tới 1 triệu km2, mà thực tế đội tàu của Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải VN chỉ có 7 tàu SAR phân bổ tại 4 trung tâm là quá mỏng. Các tàu SAR hiện có lại không thể hoạt động dài ngày trên biển, mà chỉ hoạt động an toàn trong phạm vị 150-250 hải lý từ bờ. Kích thước các tàu cũng nhỏ nên chịu sóng gió hạn chế, chỉ đến sóng cấp 7-8. Tuổi tàu cũng khá cao, các trang thiết bị phục vụ TKCN không đầy đủ. Trong khi đó, các vụ tai nạn trên biển có xu hướng ngày càng tăng theo từng năm và diễn ra xa bờ.

Năm 2015, lực lượng TKCN Hàng hải VN đã nhận được 417 vụ báo nạn, các tàu SAR đã trực tiếp triển khai TKCN 77 vụ - tăng 35% so với năm 2014, trực tiếp cứu và hỗ trợ 859 người, trong đó có 25 người nước ngoài, 63 tàu thuyền - tăng 12% so với năm 2014, phối hợp với các cơ quan đơn vị khác hỗ trợ và TKCN 169 vụ. Trong năm 2015, lực lượng TKCN Hàng hải VN đã thực hiện 14 vụ TKCN tại khu vực biển Hoàng Sa và 5 vụ TKCN tại khu vực biển Trường Sa của Việt Nam. 

Phương Anh