Đồng Nai kiến nghị để 100% tiền xử phạt giao thông lại địa phương

22/10/2014 18:37

Ban ATGT tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản kiến nghị Uỷ ban ATGT Quốc gia, các Bộ Công an, GTVT, Tài chính để lại 100% tiền thu phạt vi phạm TTATGT cho ngân sách tỉnh.