Đồng Nai: Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các xe khách trong bến

07/09/2016 16:22

Sở GTVT Đồng Nai vừa thành lập đoàn liên ngành kiểm tra tất cả xe khách hoạt động trong các bến xe.

Đồng nai: thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các xe khách trong bến

Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai kiểm tra kỹ thuật một phương tiện trên QL51.

Ngày 7/9, Sở GTVT Đồng Nai vừa cho biết thực hiện chỉ đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam,Sở GTVT Đồng Nai về việc phối hợp kiểm tra đảm bảo trật tự ATGT trong 6 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai đã phối hợp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành nhằm thanh kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm về tình trạng kỹ thuật giữa hai kỳ kiểm định của xe khách liên tỉnh tại các bến xe trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch từ ngày 15/8/2016 đến hết năm 2016, Đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất về tình trạng kỹ thuật của các phương tiện vận chuyển khách liên tỉnh bằng​ đường bộ tại các bến xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo Sở GTVT Đồng Nai đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về tình trạng kỹ thuật giữa hai kỳ kiểm định của phương tiện. Qua công tác kiểm tra sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác phối hợp giữa hai đơn vị; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm về việc duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện giữa hai kỳ kiểm định.

Hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, đặc biệt trong công tác vận chuyển hành khách; phát hiện những thiếu sót (nếu có) trong quản lý của cơ quan chức năng để có những đề xuất, chấn chỉnh kịp thời.​

>>>Xem thêm video:

Vĩnh Phú