Đồng Nai: Xe biển đỏ cũng được mời vào bàn cân

09/04/2014 17:39

Ngày 9/4 đoàn liên ngành tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra và xử lý nhiều xe quá tải trên QL51. Tuy nhiên tình trạng xe né trạm vẫn diễn ra phổ biến.