Dữ liệu phao Cospas-Sarsat có vai trò quan trọng trong tìm kiếm cứu nạn

27/12/2018 08:33

Khi phao Cospas-Sarsat mang mã Việt Nam phát tín hiệu cấp cứu thì các tín hiệu cấp cứu được hệ thống vệ tinh...

Dữ liệu phao Cospas-Sarsat có vai trò quan trọng trong tìm kiếm cứu nạn 1

Phao thế hệ 2 của Cospas-Sarsat hỗ trợ đắc lực công tác tìm kiếm cứu nạn

Các chủ sở hữu phao Cospas-Sarsat cần đăng ký đầy đủ thông tin về phao, thông tin chủ sở hữu và các số điện thoại liên lạc khẩn cấp. Khi các thông tin này có sự thay đổi, cần phải báo lại cho Trung tâm VNMCC theo quy định.

Cơ sở dữ liệu đăng ký phao quốc gia Việt Nam

Cơ sở dữ liệu đăng ký phao quốc gia VN chứa thông tin về phao EPIRB, ELT và PLB mang mã nước Việt Nam. Toàn bộ dữ liệu này được Trung tâm Điều hành thông tin Cospas-Sarsat Việt Nam (Trung tâm VNMCC) cập nhật liên tục lên Cơ sở dữ liệu đăng ký phao Cospas-Sarsat quốc tế IBRD.

Khi phao Cospas-Sarsat mang mã Việt Nam phát tín hiệu cấp cứu thì các tín hiệu cấp cứu được hệ thống vệ tinh thu được và truyền xuống các trạm mặt đất. Trung tâm VNMCC sẽ thu nhận được các bản tin cấp cứu bao gồm các thông tin nhận dạng được mã hóa trong phao và thông tin vị trí phao phát. Từ các thông tin nhận dạng này có thể xác định được người hay phương tiện đang phát cấp cứu bằng cách tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu đăng ký phao Cospas-Sarsat. Các thông tin này sẽ được cung cấp tới các đơn vị thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn ngay lập tức.

Để xác định người hay phương tiện đang phát cấp cứu một cách nhanh chóng, cần xây dựng cơ sở dữ liệu đăng ký phao quốc gia đầy đủ, chính xác và liên tục cập nhật. Việc có các thông tin này phục vụ nhiều cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Các cơ quan chịu trách nhiệm sẽ thực hiện liên lạc với phương tiện, đồng thời liên lạc với chủ phao qua các số điện thoại đã được đăng ký để xác định hành trình cũng như tình trạng hiện tại của phương tiện. Hơn nữa, khi các phương tiện Việt Nam gặp nạn tại nước ngoài, bằng cách truy cập vào Cơ sở dữ liệu đăng ký phao Cospas-Sarsat quốc tế, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn sở tại sẽ nhanh chóng có được thông tin cần thiết để tiến hành công tác tìm kiếm, cứu nạn một cách hiệu quả nhất.

Cung cấp cho Trung tâm VNMCC thông tin, dữ liệu chính xác, đầy đủ và kịp thời

Nếu phao không được đăng ký trong cơ sở dữ liệu thì việc xác định phương tiện bị nạn và tính chất bị nạn rất là khó khăn. Các cơ quan chịu trách nhiệm sẽ không thể nhanh chóng có những hành động cần thiết khi thu được tín hiệu cấp cứu dẫn đến việc cứu nạn bị chậm trễ, làm giảm hiệu quả của công tác cứu nạn và tăng con số thiệt hại. Vì vậy, để phục vụ mục đích tìm kiếm cứu nạn, các chủ sở hữu phao Cospas-Sarsat cần phải đăng ký đầy đủ các thông tin về phao, thông tin chủ sở hữu và các số điện thoại liên lạc khẩn cấp. Khi các thông tin này có sự thay đổi cần phải báo lại cho Trung tâm VNMCC theo quy định.

Theo quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat được ban hành kèm theo Quyết định 19/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm của các bên về việc cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat như sau:

Chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp cho Trung tâm VNMCC thông tin, dữ liệu về phao Cospas-Sarsat chính xác, đầy đủ và kịp thời phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu nạn. Trung tâm VNMCC sẽ tiếp nhận các thông tin này và đưa dữ liệu phao đã được cung cấp vào cơ sở dữ liệu đăng ký phao Cospas-Sarsat quốc gia và quốc tế.

Trung tâm VNMCC có trách nhiệm xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về phao Cospas-Sarsat. Các dữ liệu về phao phải đảm bảo tính tập trung, thống nhất và sẵn sàng sử dụng theo chế độ 24/7. Dữ liệu phao Cospas-Sarsat của Việt Nam sẽ được cung cấp cho Tổ chức Cospas-Sarsat và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam có trách nhiệm về công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ngoài ra, các dữ liệu này còn có thể được trao đổi với các tổ chức nước ngoài để phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Để cung cấp các dữ liệu về phao Cospas-Sarsat, chủ phao cần điền các thông tin cần thiết vào bản khai và cung cấp các giấy tờ cần thiết theo quy định cho trung tâm VNMCC. Các mẫu bản khai đăng ký dữ liệu phao được cung cấp trên website vnmcc.vishipel.vn cũng như các hình thức đăng ký với trung tâm VNMCC, đầu mối tiếp nhận của trung tâm VNMCC. 

B.T.T