Dung dưỡng xe quá tải, Vicem Bỉm Sơn phủi trách nhiệm

24/07/2014 07:38

Hàng loạt xe bồn xi téc chở xi măng Vicem Bỉm Sơn quá tải chạy phá đường, lãnh đạo nhà máy phủi tay, đổ lỗi cho doanh nghiệp vận tải.