Đường sắt đánh giá lại quy trình bảo đảm an toàn chạy tàu

14/06/2018 19:05

Bộ GTVT yêu cầu đường sắt khắc phục yếu tố chủ quan gây mất an toàn, rà soát quy trình quản lý an toàn.

Đường sắt đánh giá lại quy trình bảo đảm an toàn chạy tàu 1

Bộ GTVT yêu cầu đường sắt khắc phục yếu tố chủ quan gây mất an toàn, rà soát quy trình quản lý an toàn

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt (ATGT ĐS).

Cụ thể, Bộ GTVT thống nhất với báo cáo đánh giá của Tổng công ty Đường sắt VN về các nguyên nhân chủ quan gây ra TNGT ĐS trong thời gian qua có các yếu tố liên quan đến con người, phương tiện, công tác kiểm tra, giám sát quy trình tác nghiệp từ Tổng công ty đến các đơn vị chưa hiệu quả; Một số đơn vị còn chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác kiểm tra, giám sát dẫn đến nguy cơ mất an toàn chạy tàu.

Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty tập trung triển khai các giải pháp để khắc phục ngay các yếu tố chủ quan gây mất ATGT ĐS; Rà soát lại các quy trình tác nghiệp quản lý an toàn từ Tổng công ty xuống các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định hiện hành, đặc biệt là các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, tuyệt đối không được để xảy ra những vụ tai nạn tương tự. Thực hiện sắp xếp lại các đầu mối, xây dựng hệ thống liên thông giám sát an toàn; Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn Tổng công ty, quán triệt các quy định về bảo đảm trật tự ATGT ĐS;

"Tổng công ty Đường sắt VN cần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, đánh giá lại quy trình bảo đảm an toàn chạy tàu sau khi sắp xếp, cổ phần hóa tại các doanh nghiệp trực thuộc; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phân công rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể lãnh đạo từ Tổng công ty xuống đến các đơn vị trong toàn ngành", Bộ GTVT yêu cầu.

Thanh Thúy