Gần 3.800 người chết vì TNGT 7 tháng đầu năm 2022

22/07/2022 16:14

7 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 6.536 vụ TNGT, làm chết 3.785 người, bị thương 4.256 người, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 112 người chết.

Theo báo cáo từ Uỷ ban ATGT Quốc gia, tính từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/7/2022, toàn quốc xảy ra 833 vụ TNGT, làm chết 471 người và làm bị thương 566 người.

Gần 3.800 người chết vì TNGT 7 tháng đầu năm 2022 1

Toàn quốc xảy ra 833 vụ TNGT, làm chết 471 người và làm bị thương 566 người trong tháng 7/2022

So với tháng 7 cùng kỳ năm 2021 tăng 37 vụ TNGT (tăng 4,65%), tăng 33 người chết (tăng 7,53%), tăng 54 người bị thương (tăng 10,55%). Trong đó, đường bộ xảy ra 812 vụ, làm chết 456 người, bị thương 562 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 29 vụ (3,7%), tăng 28 người chết (6,54%), tăng 53 người bị thương (10,41%).

Đường sắt xảy ra 19 vụ TNGT, làm chết 15 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 10 vụ (tăng 111.1%), tăng 7 người chết (tăng 87,5%) và tăng 1 người bị thương (33,33%).

Đường thuỷ và hàng hải đều xảy ra 1 vụ TNGT trong tháng 7/2022, may mắn không có thương vong. So với cùng kỳ năm trước, số vụ TNGT đường thuỷ giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, tuy nhiên, TNGT hàng hải tăng 1 vụ.

Về hàng không, trong tháng 7/2022, Cục hàng không Việt Nam nhận được 31 báo cáo an toàn bắt buộc (Mandatory Occurrence Report - MOR), xảy ra 11 sự cố mức D, không tăng so với tháng 6/2022 và tăng 10 sự cố so với cùng kỳ năm 2021, không xảy ra sự cố uy hiếp an toàn nghiêm trọng và sự cố uy hiếp an toàn cao.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 6.536 vụ TNGT, làm chết 3.785 người, bị thương 4.256 người. So với 7 tháng đầu năm 2021, số vụ TNGT giảm 626 vụ (giảm 8,74%), tăng 112 người người chết (tăng 3,05%), giảm 739 người bị thương (giảm 14,79%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 6.449 vụ, làm chết 3.696 người, bị thương 4.238 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 633 vụ (giảm 8,94%), tăng 86 người chết (tăng 2,38%), giảm 744 người bị thương (giảm 14,93%).

Đường sắt xảy ra 61 vụ, làm chết 44 người, bị thương 15 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 14 vụ (tăng 29,79%), tăng 6 người chết (tăng 15,79%) và tăng 3 người bị thương (tăng 25%).

Đường thủy xảy ra 21 vụ, làm chết 33 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ (giảm 25%), tăng 16 người chết (tăng 94,12%) và tăng 2 người bị thương (200%).

Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết và mất tích 12 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ không thay đổi, tăng 4 người chết và mất tích (tăng 50%).

Về hàng không, tai nạn hàng không ở mức A, xảy ra 1 tai nạn trong hoạt động bay huấn luyện, không xảy ra tai nạn trong hoạt động khai thác hàng không thương mại.

Liên quan đến các sự cố và các vụ việc an toàn hàng không, 7 tháng đầu năm 2022 đã nhận được 240 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 tai nạn (hoạt động bay huấn luyện phi công cơ bản) và 60 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn, không xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Yến Chi