Gia Lai: Đánh giá dự án giảm tốc độ - trường học an toàn tại TP. Pleiku

19/06/2019 21:19

Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ dự án giảm tốc độ - trường học an toàn tại TP. Pleiku.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Buổi sơ kết dự án tại Gia Lai

Ngày 19/6, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa kỳ Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” (Slow Zone - Safe Zone).

Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, Dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn” được triển khai thí điểm đầu tiên tại Gia Lai trong 2 năm (từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2020) tại TP. Pleiku. Dự án tập trung vào việc giảm tốc độ tại các khu vực trường học nhằm mục tiêu giảm thiểu thương vong do TNGT đường bộ cho trẻ em thuộc khu vực dự án.

Các hoạt động của dự án tập trung đồng bộ giải pháp giảm tốc độ phương tiện lưu thông qua các cổng trường học. Cụ thể: Cải tạo cơ sở hạ tầng đường bộ, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng, áp dụng quy định giảm tốc độ...

Thông qua dự án, lần đầu tiên tại TP. Pleiku, tốc độ giới hạn của các phương tiện lưu thông qua một số khu vực trường học nằm trên các tuyến quốc lộ được giới hạn ở mức 30 đến 40 km/giờ vào các khung giờ cao điểm (đến lớp, tan trường) để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Việc hạn chế tốc độ không chỉ góp phần giảm thiểu thương vong do TNGT cho trẻ em, mà còn giáo dục và tuyên truyền cho các em các kỹ năng, nhận thức về giao thông an toàn.

Theo đánh giá của các thành viên ban quản lý dự án, Gia Lai là địa phương triển khai tốt nhất Dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn” so với các tỉnh còn lại. Mặc dù triển khai chưa lâu nhưng trên thực tế đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực, góp phần giảm thiểu TNGT xảy ra trên địa bàn, đặc biệt đối với trẻ em.

Tạ Vĩnh Yên