Giảng viên CĐ GTVT TW 5 học tập, thực hiện Nghị quyết TW 7

21/08/2018 08:01

Hơn 200 giảng viên, CBCNV trường Cao đẳng GTVT TW 5 học tập và triển khai thực hiện Nghin quyết TW 7...

Giảng viên CĐ GTVT TW 5 học tập, thực hiện Nghị quyết TW 7 1

Ông Nguyễn Văn Tươi - Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT Trung ương V phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 giảng viên, cán bộ CNVC của trường. Ngoài ra, trường cũng mời báo cáo viên là PGS.TS Lê Văn Đính - Trưởng khoa Chính trị, Học viện Chính trị KV III. Tại đây, PGS.TS Lê Văn Đính đã có những chia sẻ về những nhìn nhận sai lệch về Luật đặc khu, Luật an ninh mạng... trong thời gian qua.

Đồng thời, ông Đính cũng có những nhận định về tình trạng phình biên chế; lãnh đạo nhiều hơn nhân viên trong bộ máy nhà nước ở một số cơ quan; tư duy nhiệm kỳ; tình trạng tham nhũng; năng lực lãnh đạo và chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu, mất sức chiến đấu khi có tình hình phức tạp xảy ra...

Giảng viên CĐ GTVT TW 5 học tập, thực hiện Nghị quyết TW 7 2

PGS.TS Lê Văn Đính chia sẻ các vấn đề "Học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII"

Theo ông Đặng Văn Sỹ, Trưởng khoa XDCĐ - trường CĐ GTVT Trung ương V, trong 6 tháng đầu năm 2018, trường không có hiện tượng vi phạm kỷ luật hoặc biểu hiện suy thoái đạo đức nghiêm trọng; không có hiện tượng sinh viên vi phạm pháp luật, tham gia tệ nạn xã hội.

“Công tác tổ chức, cán bộ được Đảng ủy đặc biết chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT, chi bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định...”, ông Sỹ cho biết.

Giảng viên CĐ GTVT TW 5 học tập, thực hiện Nghị quyết TW 7 3

Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 giảng viên, CBCNV của trường

Ông Sỹ cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, trên cơ sở chương trình công tác năm 2018, trường tiếp tục chi đạo thực hiện rà soát sắp xếp tổ chức lại bộ máy Nhà trường theo hướng tinh gọn, giam đầu mối. Hoàn tất việc thành lập Hội động trường, xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Hội đồng trường. Chỉ đạo thực hiện quản lý đào tạo theo đúng quy định hiện hành. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng ủy Trường về đổi mới mục tiêu chương trình dào tạo, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo...

Cũng trong chiều 20/8, Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường.

Ngọc Vũ - Vĩnh Nhân