TIN MỚI GƯƠNG SÁNG GIAO THÔNG

Những tấm lòng nhân ái sau tay lái

Các tài xế Vô lăng Vàng luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, thể hiện trách nhiệm với xã hội qua mỗi hành động của mình.