Hà Nam: Chủ tịch tỉnh nói chấp nhận va chạm, cân xe bằng được

02/04/2014 13:52

7 tổ kiểm tra lưu động, đặt tại các cổng mỏ cung cấp nguyên vật liệu là cách mà Hà Nam đang triển khai nhằm giải quyết tận gốc tình trạng chở quá tải.