Hà Nội: Đi chậm vợt khách, nhiều xe khách bị thu hồi phù hiệu

15/07/2017 08:15

Sở GTVT Hà Nội cho biết, vừa thu hồi phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” một tháng với 13 xe khách.

Lê Tươi