Hà Nội: Lên kế hoạch "xóa sổ" 10 điểm ùn tắc nghiêm trọng

30/01/2018 13:52

Hà Nội phấn đấu giảm 10 điểm ùn tắc và giảm 5-10% TNGT trên cả 3 tiêu chí so với năm 2017.

Lê Tươi