Hà Nội: Nhiều taxi, xe hợp đồng bị thu hồi phù hiệu

23/02/2016 11:38

Thu hồi 49 phù hiệu taxi, 22 xe hợp đồng vi phạm thông qua thiết bị dữ liệu từ giám sát hành trình.

Hà Nội: Nhiều taxi, xe hợp đồng bị thu hồi phù hiệu 1
Hà Nội thu hồi 49 phù hiệu taxi, 22 xe hợp đồng vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình (Ảnh minh họa)

Kết quả xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP. Hà Nội thông qua công tác quản lý và sử dụng thiết bị dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đã ghi nhận được nhiều vi phạm.

Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội đã thu hồi 1 tháng đối với 22 phù hiệu “Xe hợp đồng”, 49 phù hiệu “Taxi Hà Nội”. Lý do: Khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện vận tải trên trong tháng 12/2015 cho thấy có 5 lần vi phạm tốc độ/1.000km xe chạy; Cùng đó, đơn vị này cũng thu hồi 1 tháng đối với 19 phù hiệu “Xe hợp đồng”, 11 phù hiệu “Taxi Hà Nội” và 16 phù hiệu “Xe công ten nơ”; 2 phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” và 1 phù hiệu “Xe hợp đồng”. 

Trong tháng 1/2016, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và chấn chỉnh công tác quản lý lái xe. Cụ thể đã nhắc nhở 400 đơn vị với 3.411 xe vi phạm tốc độ, 251 đơn vị với 543 xe không truyền dữ liệu.

Lê Tươi