Hà Nội: Triển khai chương trình “Vì An toàn giao thông Thủ đô”

29/06/2017 13:44

Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2017" được thực hiện từ tháng 7/2017 đến tháng 3/2018.

Hà Nội: Triển khai chương trình “Vì An toàn giao thông Thủ đô” 1

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả tại cuộc thi "Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2016"

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 151 triển khai Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô" năm 2017.

Theo đó, chương trình nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về đảm bảo ATGT theo chủ đề năm 2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp vận tải và người dân về ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; tăng cường trật tự, văn minh đô thị.

Thông qua chương trình này, TP Hà Nội mong muốn phổ biến kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông của học sinh, từng bước xây dựng văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông; Tăng cường và đa dạng hóa hình thức giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về ATGT, những hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, nâng cao nhận thức về hậu quả tai nạn giao thông tới cộng đồng và xã hội; Từ đó tiến tới mục tiêu hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông tại Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung.

Đặc biệt, trong chương trình Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2017, Hà Nội sẽ tổ chức cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô” bao gồm các bài viết, phóng sự ảnh phân tích, hiến kế giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; thông tin, phản ánh về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; Tổ chức cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên internet tới đông đảo học sinh, sinh viên, thanh niên nhằm phổ biến kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông của học sinh, sinh viên, thanh niên Thủ đô, từ đó từng bước xây dựng văn hóa giao thông của người Hà Nội, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Hà Linh