Hà Nội: Yêu cầu đảm bảo an toàn thi công công trình thoát nước

27/11/2017 15:34

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn khi thi công công trình thoát nước.

hà nội: yêu cầu đảm bảo an toàn thi công công trình thoát nước

Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành phải đảm bảo an toàn khi thi công công trình thoát nước

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về  việc đảm bảo an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư, nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn.

Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra công trình xây dựng có liên quan hệ thống thoát nước, tuân thủ đúng quy định của nhà nước và TP Hà Nội về an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn trong thi công.

Nếu để xảy ra tai nạn dẫn đến chết người, thiệt hại về tài sản sẽ xem xét quy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm bồi thường đối với người đứng đầu có trách nhiệm trực tiếp, tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Lê Tươi