Hà Tĩnh: Siết chặt quản lý xe hợp đồng đưa đón học sinh

09/01/2018 08:52

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo việc siết chặt xe hợp đồng đưa đón học sinh.

hà tĩnh: siết chặt quản lý xe hợp đồng đưa đón học sinh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về việc tăng cường kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm của phương tiện hợp đồng đưa đón học sinh

Theo kết quả làm việc của đoàn liên ngành do Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh chủ trì, tính đến ngày 29/12/2017, trong tổng số 32 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Sơn thì có đến 07 xã, 1 thị trấn có 34 ô tô vận tải khách đưa đón học sinh, trong đó: Sơn Kim 1 có 3 xe, Sơn Kim 2 có 5 xe, Sơn Hồng 4 xe, Sơn Lĩnh 3 xe, Sơn Tây 7 xe, Sơn Diệm 4 xe, thị trấn Phố Châu 06 xe, Sơn Lâm có 2 xe.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện có đến 16/34 phương tiện đưa đón học sinh đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không đủ điều kiện về kinh doanh vận tải khách (không có phù hiệu, biển hiệu, hợp đồng vận tải theo quy định).

Không chỉ ở địa bàn huyện Hương Sơn, trước đó, tại trường THPT Nguyễn Huệ - Kỳ Anh cũng xuất hiện tình trạng tương tự.

Trước thực trạng này, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã ban hành công văn số 46/UBND-GT "Về việc tăng cường kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm của phương tiện hợp đồng đưa đón học sinh".

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở GD&ĐT, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành tổng kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (đình chỉ hoạt động, tạm giữ phương tiện…); yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm, khắc phục các vi phạm đáp ứng các yêu cầu về đăng ký phương tiện, đăng kiểm và hợp đồng vận chuyển, đăng ký kinh doanh vận tải…; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 6/2/2018…

hà tĩnh: siết chặt quản lý xe hợp đồng đưa đón học sinh

Giám đốc các Sở: GTVT, GD&ĐT, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm nếu để địa phương xảy ra tình trạng xe "hết đát" đưa đón học sinh

Giao Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã, các trường học tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật ATGT cho cán bộ, giáo viên, học sinh; phối hợp hội phu huynh học sinh quản lý, giám sát việc hợp đồng xe đưa đón học sinh.

UBND các huyện chỉ đạo các phòng ban chức năng, công an các huyện, thị xã, thành phố, UBND các phường, xã, thị trấn, các trường học tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo trường học, hội phụ huynh không hợp đồng đưa đón học sinh với các phương tiện không đảm bảo các điều kiện theo quy định… Công an các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh "yêu cầu giám đốc các sở: GTVT, GD&ĐT, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng nêu trên".

Sỹ Hòa