Hoàn thành hơn 1.100 cuộc kiểm tra ATGT đường sắt

09/02/2015 06:54

Theo tin từ Cục Đường sắt VN, đơn vị này đã tổ chức hơn 1.100 cuộc thanh, kiểm tra công tác bảo đảm ATGT.

hoàn thành hơn 1.100 cuộc kiểm tra atgt đường sắt
 

Theo đánh giá, các đơn vị được kiểm tra đã chấp hành tốt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt, các quy định của Luật Đường sắt và các văn bản liên quan; Có trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang đường sắt.

Bên cạnh đó, Cục Đường sắt VN cũng hoàn thành thanh tra 9 cuộc, hoàn thành 140 cuộc kiểm tra thực hiện giai đoạn 2 của Quyết định 1856, việc chấp hành của nhân viên đường sắt về đảm bảo an toàn chạy tàu, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ. Những hoạt động này đã góp phần kéo giảm TNGT đường sắt trong năm qua. Cụ thể, giảm 40 vụ, giảm 16 người chết và giảm 59 người bị thương.

Thiện Anh