Hơn 200 MBH được phát cho học sinh tiểu học Thanh Xuân Trung

07/07/2014 11:08

Sáng 5/7, Khoa quốc tế Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức dạy Luật Giao thông và phát MBH cho các em học sinh khối 1 Trường tiểu học Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Sáng 5/7, Khoa quốc tế Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức dạy luật ATGT và phát MBH cho các em học sinh khối 1 Trường tiểu học Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hơn 200 MBH được phát cho học sinh tiểu học Thanh Xuân Trung 1
Hướng dẫn cách đội MBH đúng cách cho các em

Với hơn 200 mũ được phát cho các em cùng với các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách phù hợp với lứa tuổi và các hình ảnh tuyên truyền, giao lưu sinh động nhằm bổ sung kiến thức cho các em về pháp luật ATGT. Đây là dự án do các bạn sinh viên lớp Visk2011B Khoa Quốc tế trường Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện.

Theo bạn Trần Thị Hương Giang - Trưởng nhóm Dự án mũ bảo hiểm nguồn kinh phí mua mũ bảo hiểm các bạn trong lớp tự tìm nhà tài trợ và đây là dự án thứ 2 phát mũ mà các bạn đã tổ chức. Dự án trước các bạn đã phát 200 chiếc cho trường tiển học Ngô Sao, quận Thanh Xuân.

Thông qua buổi phát mũ các bạn sinh viên lớp Visk2011B nhằm gửi thông điệp về ý thức chấp hành luật giao thông cũng như đội mũ bảo hiểm của các em khi tham gia giao thông cùng người thân.

Hơn 200 MBH được phát cho học sinh tiểu học Thanh Xuân Trung 2
Các em học sinh khối 1 của Trường tiểu học Thanh Xuân Trung hân hoan khi được phát và đội MBH đúng cách

Viết Huy