Hơn 400 container hàng hóa vô thừa nhận tại cảng

07/09/2016 09:06

Cục Hải quan Hải Phòng đang xem xét xử lý 139 lô hàng gồm 421 container hàng hóa tồn đọng tại các cảng...

hơn 400 container hàng hóa vô thừa nhận tại cảng

Container vô chủ tại cảng Hải Phòng

Trong đó, có 70 container hàng hóa là nhựa phế liệu, vật liệu chịu lửa, gỗ hộp tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ; 74 container hàng hóa là nhựa phế liệu, quần áo cũ, thép phế liệu, giấy phế liệu; 10 container hàng hóa là rượu Vodka tồn đọng...

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, khó khăn nhất hiện nay là tìm chủ sở hữu của các lô hàng, có những lô hàng chủ sở hữu ở nước ngoài với địa chỉ “ma”, một số lô hàng chủ sở hữu đã “bỏ của chạy lấy người”. Hải quan Hải Phòng đã phát đi các thông báo tìm chủ sở hữu, tuy nhiên tới nay rất nhiều container vẫn trong tình trạng vô chủ

Việt Hòa