Hơn 4.300 người chết do TNGT trong 8 tháng đầu năm

25/08/2020 16:16

7 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra gần 8.000 vụ TNGT, làm chết hơn 4.300 người, bị thương hơn 6.700 người...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Toàn quốc xảy ra gần 8.000 vụ TNGT, làm chết hơn 4.300 người trong 8 tháng đầu năm - Ảnh minh họa

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an và cơ quan chức năng, trong tháng 8/2020, cả nước xảy ra 1.174 vụ TNGT, làm chết 551 người và làm bị thương 877 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 337 vụ (giảm 22,3%), giảm 78 người chết (giảm 12,4%), giảm 249 người bị thương (giảm 22,11%).

Trong đó, đường bộ xảy ra hơn 670 vụ (giảm 14,3%), làm chết 537 người (giảm 11,82%), bị thương 378 người (giảm 15,81%). Đường sắt xảy ra 15 vụ TNGT (giảm 21,05%), làm chết 10 người (giảm 47,37%). Đường thuỷ xảy ra 5 vụ (giảm hơn 16,67%), bị thương 1 người (giảm 66,67%). Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người.

“Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước xảy ra hơn 9.100 vụ TNGT, làm chết hơn 4.300 người, bị thương hơn 6.700 người. So với 8 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.161 vụ (giảm 19,07%), số người chết giảm 754 người (giảm 14,8%), số người bị thương giảm 1.860 người (giảm 21,66%).

Trong đó, đường bộ xảy ra hơn 5.100 vụ (giảm 12,09%), làm chết hơn 4.200 người (giảm 14,74%), bị thương hơn 2.700 người (giảm 14,55%). Đường sắt xảy ra 66 vụ (giảm 40,54%), làm chết 53 người (giảm hơn 42,39%), bị thương 15 người (giảm hơn 62,5%). Đường thuỷ xảy ra 44 vụ, làm chết 37 người, làm bị thương 5 người; Hàng hải xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người (giảm hơn 38,46%), không có người bị thương”, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia thông tin.

Nam Khánh