Huy động tổng lực bảo đảm ATGT dịp Tết

01/12/2016 07:04

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp về các giải pháp bảo đảm TTATGT, phục vụ nhân dân đi lại dịp Tết.

Trần Duy - Huy Lộc

Làng làm “áo giáp” che trời

Áo tơi trong sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên chẳng phải áo mưa mà ngày nay chúng ta vẫn mặc, mà đó là một loại “áo giáp” che trời.