Huy động tổng lực bảo đảm ATGT dịp Tết

01/12/2016 07:04

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp về các giải pháp bảo đảm TTATGT, phục vụ nhân dân đi lại dịp Tết.

Trần Duy - Huy Lộc