Huy động tổng lực trị xe quá tải

12/09/2014 14:54

Trước thực trạng xe "thương hiệu" ngày đêm chở quá tải lộng hành, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập nhiều cuộc họp bàn giải pháp...