Kết nối các phương thức giao thông và sự tài tình của Thales

23/09/2014 07:06

Phó Chủ tịch Bộ phận các hệ thống giao thông mặt đất của Tập đoàn Thales-Jean-Pierre Forestier chia sẻ với Báo Giao thông về tầm nhìn cho tương lai và nêu bật các thành tựu phát triển...