Khắc phục hư hỏng mặt đường HCM đoạn Năm Căn - Đất Mũi

14/11/2018 16:07

Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường HCM đoạn Năm Căn - Đất Mũi.

Nhiều “ổ gà, ổ voi” xuất hiện tại đoạn khúc cua gần dốc cầu Năm Căn, gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ TNGT - Ảnh: Gia Minh

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khắc phục những hư hỏng mặt đường thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Bộ GTVT cho biết, công tác bảo hành, sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km0+000 - Km51+300 đã được Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN, Sở GTVT Cà Mau nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu thực hiện trách nhiệm sửa chữa theo quy định. Gần đây nhất, Bộ GTVT đã có băn bản 10901/2018 yêu cầu hoàn thành sửa chữa hư hỏng mặt đường trước ngày 10/10/2018.

Tuy nhiên, đến nay việc sửa chữa mặt đường vẫn chưa thực hiện triệt để, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các cơ quan báo chí đã nhiều lần đăng tải phản ánh, gây dư luận không tốt đến dự án. Do vậy, Bộ GTVT đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm do chưa quyết liệt, tập trung, sát sao trong công tác chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT, để tình trạng hư hỏng mặt đường kéo dài.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các nhà thầu thực hiện công tác sửa chữa các hư hỏng trong thời gian bảo hành theo đúng thỏa thuận của hợp đồng đã ký kết. Trong trường hợp các nhà thầu không thực hiện, Ban QLDA tổng hợp danh sách báo cáo Bộ GTVT, đồng thời tiến hành ngay việc chỉ định đơn vị thi công thay thế để sửa chữa theo quy định. Công tác khắc phục phải hoàn thành báo cáo Bộ GTVT trước 20/11/2018.

Bộ GTVT cũng giao Tổng cục Đường bộ VN kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu trong việc khắc phục hư hỏng mặt đường nói riêng, hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành của gói thầu nói chung, kịp thời báo cáo Bộ GTVT để có chỉ đạo xử lý.

"Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT và pháp luật nếu để xảy ra tai nạn giao thông do việc chậm trễ sửa chữa nêu trên", văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.