Khắc phục nhanh vụ rơi thép chết người tại dự án đường sắt

07/11/2014 07:21

Tạm dừng thi công, đình chỉ hàng  loạt cá nhân, rà soát toàn bộ dự án trước khi cho tái khởi động thi công, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo ngay sau tai nạn tại dự án đường sắt trên cao.