Khánh Hòa quyết nói không với xe Grab

08/08/2018 14:15

Hoạt động của Công ty TNHH GrabTaxi trên địa bàn Khánh Hòa có nhiều vi phạm

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

UBND Khánh Hoà có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị dừng thí điểm ứng dụng KHCN trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi với Công ty TNHH GrabTaxi

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan triển khai các biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng KHCN trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi trên địa bàn tỉnh nói chung và với Công ty TNHH Grab; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, Công ty TNHH GrabTaxi đã có nhiều vi phạm như: Đơn vị này đã không làm việc với doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi mà lại trực tiếp làm việc với lái xe để cài đặt phần mềm ứng dụng KHCN. Đặc biệt, công ty này còn cài đặt ứng dụng cho các xe cá nhân, không được sở GTVT cấp phù hiệu (xe dù) để hoạt động.

Đơn vị này không báo cáo Sở GTVT Khánh Hòa về kết quả hoạt động của mình; không có trụ sở và đại diện pháp lý hợp pháp tại Khánh Hòa để phối hợp với địa phương triển khai thực hiện (hoạt động chui).

Đặc biệt, từ ngày 8/4/2018, Công ty TNHH GrabTaxi tiếp tục gia tăng việc cài đặt ứng dụng cho các xe có trọng tải dưới 9 chỗ ngồi không có phù hiệu (xe dù) và các xe do các Sở GTVT thuộc các địa phương khác cấp phù hiệu xe hợp đồng (chủ yếu xe do Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh quản lý), gây rối loạn trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe taxi nói riêng, vận tải khách bằng xe  8 chỗ trở xuống nói chung tại Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hoà cũng có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị dừng thí điểm ứng dụng KHCN trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi với Công ty TNHH GrabTaxi và được Bộ GTVT thống nhất.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải ứng dụng khoa học công nghệ trong kết nối vận tải khách theo hợp đồng cũng phải được thực hiện tương tự như quản lý xe taxi theo quy định của pháp luật và phải nằm trong tổng thể quản lý vận tải tại địa phương hoạt động, phù hợp với nhu cầu và thực trạng hạ tầng giao thông của địa phương.

Quốc Nhựt