Khi nào nộp phạt vi phạm giao thông qua tài khoản?

16/10/2014 07:07

Nộp tiền xử phạt qua tài khoản ngân hàng là hình thức văn minh, hạn chế tiêu cực, giảm thời gian đi lại so với nộp phạt qua kho bạc.