Khi xảy ra tai nạn đường thủy, trình báo ở đâu?

08/12/2014 16:41

Việc trình báo đúng nơi, đúng trình tự, thủ tục sẽ có giá trị pháp lý khi giải quyết các tranh chấp liên quan. 

Khi xảy ra tai nạn đường thủy, trình báo ở đâu? 1
Trình báo sự cố, tai nạn đường thủy đúng thủ tục, thời hạn mới có giá trị pháp lý  

Theo Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT “Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa”, có hiệu lực từ 1/2/2015, việc trình báo tai nạn, sự cố liên quan đến phương tiện thủy, tàu biển, tàu cá lưu thông trên đường thủy theo đúng trình tự, thủ tục sẽ có giá trị pháp lý khi giải quyết các tranh chấp liên quan. 

Các cơ quan xác nhận trình báo gồm: Cảng vụ đường thủy nội địa nếu sự cố, tai nạn xảy ra trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa. Trường hợp xảy ra ngoài vùng nước cảng, bến thì thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện vẫn có thể trình báo tại Cảng vụ hoặc đơn vị quản lý đường thủy, Cảnh sát đường thủy, UBND nơi gần nhất.

Thời hạn trình báo đối với tai nạn xảy ra trong vùng nước cảng, bến thủy là trong vòng 48 giờ sau khi xảy ra tai nạn. Trường hợp tai nạn xảy ra ngoài vùng nước cảng, bến thì chậm nhất là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ sau khi xảy ra tai nạn hoặc cảng, bến thủy đầu tiên nơi phương tiện ghé vào.

Nếu không thể trình báo trong các thời hạn trên, người trình báo phải ghi rõ nguyên nhân của sự chậm trễ. Cảng vụ đường thủy giải quyết việc xác nhận không quá 2 giờ làm việc và các cơ quan khác không quá 3 giờ làm việc.

Thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện có quyền lập trình báo bổ sung nếu thấy cần thiết. Cơ quan xác nhận việc trình báo lưu một bộ giấy tờ theo quy định, còn lại trả cho người trình báo.

Hồng Xiêm