Không có vùng cấm trong lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ

15/08/2017 15:20

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ là không có vùng cấm.

Không có vùng cấm trong lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ 1

Cần xử lý nghiêm, những trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn đường bộ - Ảnh: G.M

Ngày 15/8, tin từ Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký văn bản số 2955, gửi đến các Sở, ban, ngành về việc tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung yêu cầu các Sở, ban, ngành tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động người dân tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm hành lang, lòng đường, vỉa hè trước. Sau đó, đồng loạt các cấp ra quân, triển khai đến tất cả các hệ thống đường bộ (kể cả đường giao thông nông thôn), thực hiện quyết liệt theo phương châm bình đẳng, không có vùng cấm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: “Đối với các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ thương mại,…hạn chế nằm trong hành lang ATGT đường bộ, không được làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, vệ sinh môi trường của hệ thống đường bộ”.

Rà soát trình cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc ban hành quy định về quản lý, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi quản lý, xây dựng quy chế phối xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ, trường hợp cần điều chỉnh, giao Sở GTVT chủ trì rà soát, lập quy hoạch điều chỉnh thỏa thuận lại với Bộ GTVT để tạo thuận lợi cho các tổ chức, các nhân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đấu nối vào quốc lộ, hạn chế đấu nối đơn lẻ.

Gia Minh