Không để xã hội đen thao túng trạm cân

15/08/2014 13:44

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng vừa yêu cầu Công an tỉnh, Sở GTVT phối hợp chặt với các cơ quan chức năng duy trì hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe liên tục ...


Các Sở GTVT, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên & Môi trường, NN&PTNT và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành, tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xếp hàng hoá lên ô tô vượt quá trọng tải thiết kế của xe. Tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý xe ô tô tránh, vượt trạm tải trọng xe, đỗ chờ ở hai phía của trạm kiểm tra tải trọng xe (KTTTX). 


Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xử lý triệt để tình trạng móc ngoặc, liên kết với người làm nhiệm vụ tại trạm, “cò mồi”, “môi giới dẫn xe” trốn tránh việc kiểm soát, đối tượng chống đối, phá hoại Trạm KTTTX; Xử lý nghiêm các biểu hiện thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT và những hành vi tiêu cực của cán bộ, chiến sỹ khi thi hành nhiệm vụ.

K.H