Không để xe tự thay đổi kích thước thùng chở vật liệu cho dự án

02/08/2014 07:42

Ngày 31/7, tỉnh Quảng Nam có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý xe ô tô tải tự đổ tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng và không cho tham gia chở vật liệu phục vụ thi công dự án...

Ngày 31/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ nhằm bảo vệ các công trình đường bộ và đảm bảo ATGT.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo lực lượng TTGT triển khai thực hiện và phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh tỉnh và Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện xe ô tô tải phục vụ thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở quá tải trọng cho phép và tự ý thay đổi kích thước thùng hàng theo quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn số 7275/BGTVT-VT ngày 19/6/2014, gửi thông báo xe vi phạm cho các chủ đầu tư, Trung tâm đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam, Ban QLDA và nhà thầu thi công công trình liên quan để chấn chỉnh kịp thời sai phạm, không để tái diễn.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam thực hiện việc thu hồi tem và giấy chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT đối với các xe vi phạm; Cung cấp kịp thời các thông số kích thước thùng xe theo giấy chứng nhận ATKT&BVMT được cấp lần đầu và lần gần nhất theo yêu cầu của các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư và Ban QLDA đầu tư liên quan trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSGT và Công an các huyện, thành phố phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm chủ, người điều khiển phương tiện ô tô tải vi phạm chở quá tải trọng cho phép và tự ý cơi nới kích thước thùng hàng; hỗ trợ các ngành, địa phương liên quan trong việc xác minh địa chỉ, yêu cầu chủ phương tiện hợp tác, chấp hành thực hiện.

UBND các huyện, thành phố, các Sở, ngành có liên quan và chủ đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nhà đầu tư các dự án mở rộng QL1 chỉ đạo các Ban QLDA đầu tư xây dựng trực thuộc có công trình triển khai xây dựng trên địa bàn yêu cầu các nhà thầu thi công dự án quán triệt, yêu cầu các chủ và người điều khiển phương tiện ô tô vận tải chấp hành chở đúng tải trọng cho phép, không sử dụng phương tiện tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng tham gia vận chuyển vật liệu cho dự án.

Ngoài ra, khi ký kết các hợp đồng xây dựng phải ràng buộc nội dung cam kết tuân thủ đúng quy định về tải trọng phương tiện và không sử dụng phương tiện tự ý cơi nới kích thước thùng hàng của xe ô tô tải vận chuyển phục vụ thi công công trình. Trường hợp nhà thầu thi công vi phạm phải xử lý nghiêm.

Duy Lợi